Aspekty prawne przy budowie domu

Budowa domu – czy będzie to niewielka altana na działkę, nieco większy domek letniskowy, czy też duży dom całoroczny dla całej rodziny – wymaga zapoznania się z obowiązującymi przepisami. Istnieje bowiem kilka ważnych kwestii, z którymi należy się zaznajomić, aby uniknąć problemów i nie narażać się na dodatkowe koszty, a nawet sankcje prawne.

 

 

 


 
 

Budowa domu na działce – wymagane zezwolenia

 
Zgodnie z przepisami, określone typy obiektów wymagają uzyskania zezwolenia na budowę. Chodzi w szczególności o większe domy całoroczne. Inne, mniejsze obiekty możemy bez przeszkód stawiać na działce, dokonując jedynie zgłoszenia do odpowiedniego urzędu. Różnice wynikają tu przede wszystkim z całkowitej wielkości obiektu, jego przeznaczenia i umiejscowienia na działce względem innych znajdujących się na niej zabudowań, jak również wielu aspektów technicznych (ocieplenia czy montażu instalacji).

Istotne są także plany zagospodarowania przestrzennego i lokalne wymogi (dotyczące przykładowo rodzajów budynków, typów dachów) – przed rozpoczęciem budowy należy się z nimi zapoznać, gdyż nawet w przypadku budowy niewymagającej uzyskania pozwolenia, mogą istnieć pewne zasady, których nie będzie można pominąć.

Nie posiadając odpowiedniej wiedzy i nie otrzymując wymaganego prawem zezwolenia na budowę, narażamy się na kary za tak zwaną samowolę budowlaną. Sankcje prawne mogą obejmować grzywnę, a przede wszystkim konieczność rozbiórki obiektu zbudowanego wbrew przepisom.

 

Budowa małego domku letniskowego – wystarczy zgłoszenie

 
Niewielki domek o powierzchni maksymalnie 35 m2 nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, wystarczy jedynie zgłoszenie do odpowiedniego urzędu. Warunkiem jest, aby liczba domków nie przekraczała jednego na każde 500 m2 działki – w przeciwnym wypadku, jeśli planujemy wybudowanie kilku domków na działce, należy wystąpić o zezwolenie na budowę.

Domki na działkę przeznaczone do okresowego wypoczynku, głównie w sezonie letnim, nie są obarczone tak restrykcyjnymi wymogami w kwestii wyposażenia w instalacje, wysokości pomieszczeń, czy ocieplenia budynku. Nie ma zatem konieczności, aby doprowadzona została ciepła woda, jak również całkowita wysokość pomieszczeń nie musi przekraczać 2,2 m.

Domek letniskowy drewniany to znacznie mniejsza inwestycja, niż wybudowanie domu całorocznego. Posiadanie rekreacyjnego domku na działce stało się popularnym sposobem na wypoczynek w rodzinnym gronie, a koszty postawienia niewielkiego obiektu na posiadanym gruncie działkowym, to zaledwie kilkadziesiąt tysięcy złotych.

 

 

Domek ogrodowy lub altana – tu też obowiązują zasady

 
Altany ogrodowe i domki narzędziowe to najmniejsze obiekty drewniane możliwe do zbudowania na działkach, ich postawienie jest bardzo proste, lecz warto pamiętać, że do nich także mają zastosowanie przepisy prawa budowlanego.

Istotnym aspektem jest umiejscowienie altany na działce – według przepisów jej odległość od granic posesji nie może być mniejsza niż 3 m. W przypadku stawiania altany na terenie ROD (Rodzinnych Ogrodów Działkowych) istnieje konieczność poinformowania na piśmie o planowanej budowie, wraz z załączeniem planu zabudowy i umiejscowienia obiektu na działce. Budowy na terenie ROD nie trzeba dodatkowo zgłaszać do żadnego urzędu.

 

Wsparcie i doradztwo

 
Nasza firma oferuje fachową pomoc i doradztwo w zakresie wyboru domku spełniającego wszystkie Państwa oczekiwania. W sprawach formalnych także działamy w imieniu klienta, składając odpowiednie pisma i przygotowując pełną dokumentację na potrzeby budowy domku Państwa marzeń.

Komentowanie jest wyłączone